Shopping Cart

“ สร้างแบรนด์ผู้ให้ คนได้จดจำ ”

PEN PERFECT ให้บริการ ผลิตทำโลโก้ และจัดจำหน่าย ปากกาพลาสติก ปากกาโลหะ และเครื่องเขียนอื่นๆ เพื่อทำเป็นสินค้าพรีเมี่ยม และ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสินค้าพรีเมี่ยมอื่นๆ รวมทั้งการให้บริการออกแบบโลโก้ ออกแบบผลิตภัณฑ์ และแนะนำการผลิตสินค้าพรีเมี่ยมแบบต่างๆ ให้ตรงใจลูกค้ามากที่สุด โดยวางเป้าหมายเป็น ศูนย์รวมของผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยม ที่มีคุณภาพ และสามารถให้บริการแก่ทุกกลุ่มลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ทางโรงงานมีมาตรการฆ่าเชื้อ ในขั้นตอนการผลิต เพื่อลดความเสี่ยงตามสถานการณ์ COVID-19

สินค้าแนะนำ ปากกาขายดี

ปากกาพลาสติก รุ่น PEN 001
ตัวด้ามกระดาษรีไซเคิล
ขั้นต่ำเริ่มต้น 50 ชิ้น

ปากกาโลหะ รุ่น 004
เรียบหรูมากขึ้น เมื่อสั่งคู่แพ็คเกจ
ขั้นต่ำเริ่มต้น 100 ชิ้น

ปากกาพลาสติก รุ่น PEN 030
ทรงปากกา LAMY รุ่น Safari หมึกเจล
ขั้นต่ำเริ่มต้น 50 ชิ้น

ขั้นตอนการสั่งผลิตปากกาพรีเมี่ยม

ขั้นตอนการวางแบบ-01

1.INITIAL IDEA

เลือกรุ่นปากกาที่ต้องการ พร้อมส่งโลโก้ แพนโทนสีที่ใช้ และแจ้งไอเดียอื่น ๆ เพิ่มเติม กับฝ่ายขาย

ขั้นตอนการวางแบบ-02

2.DESIGN

ทีมงานจัดทำ Artwork ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ วางโลโก้บนปากกา ส่งให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้อง

ขั้นตอนการวางแบบ-03

3.SAMPLES

จัดทำ ตัวอย่างปากกาสกรีนโลโก้จริง พร้อมส่งให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องเพื่อดำการผลิตสินค้าทั้งหมด

ขั้นตอนการวางแบบ-04

4. PRODUCTION&DELIVERY

ทำการผลิตปากกา พร้อมตรวจคุณภาพ และจัดส่งตามวันเวลา, ที่อยู่ ที่นัดหมาย ด้วยการขนส่งที่รวดเร็ว และปลอดภัย

หมวดหมู่สินค้า

ปากกาพลาสติก

ปากกาโลหะ

ปากกาไม้

ปากกาเน้นข้อความ

ปากกาตั้งโต๊ะ

ดินสอไม้

ปากกาเน้นข้อความ

สมุดโน๊ตและอื่นๆ

กิ๊ฟเซ็ตปากกา

แพคเกจปากกา

ภาพผลงานปากกา จากโรงงานปากกาพรีเมี่ยม

ผลงานการทำโลโก้ ของเรา

001 ปากกา พลาสติก

จำนวนสั่งขั้นต่ำ : 100 ด้าม วัสดุสินค้า : พลาสติก สีน้ำหมึก : หมึกน้ำเงิน การทำโลโก้ : ฟรีสกรีนโลโก้ (Match Pantone) ระยะเวลาการผลิต : 3-7 วันทำการ การจัดส่ง : จัดส่งฟรี ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

002 ปากกา สกรีนโลโก้

จำนวนสั่งขั้นต่ำ : 100 ด้าม วัสดุสินค้า : พลาสติก สีน้ำหมึก : หมึกน้ำเงิน การทำโลโก้ : ฟรีสกรีนโลโก้ (Match Pantone) ระยะเวลาการผลิต : 3-7 วันทำการ การจัดส่ง : จัดส่งฟรี ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

003 ปากกาโลโก้ Coffee World

จำนวนสั่งขั้นต่ำ : 100 ด้าม วัสดุสินค้า : พลาสติก สีน้ำหมึก : หมึกน้ำเงิน การทำโลโก้ : ฟรีสกรีนโลโก้ (Match Pantone) ระยะเวลาการผลิต : 3-7 วันทำการ การจัดส่ง : จัดส่งฟรี ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

004 ปากกา สกรีนโลโก้

จำนวนสั่งขั้นต่ำ : 100 ด้าม วัสดุสินค้า : พลาสติก สีน้ำหมึก : หมึกน้ำเงิน การทำโลโก้ : ฟรีสกรีนโลโก้ (Match Pantone) ระยะเวลาการผลิต : 3-7 วันทำการ การจัดส่ง : จัดส่งฟรี ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

005 ปากกา Premium

จำนวนสั่งขั้นต่ำ : 100 ด้าม วัสดุสินค้า : พลาสติก สีน้ำหมึก : หมึกน้ำเงิน การทำโลโก้ : ฟรีสกรีนโลโก้ (Match Pantone) ระยะเวลาการผลิต : 3-7 วันทำการ การจัดส่ง : จัดส่งฟรี ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

006 ปากกา พิมพ์โลโก้

จำนวนสั่งขั้นต่ำ : 100 ด้าม วัสดุสินค้า : พลาสติก สีน้ำหมึก : หมึกน้ำเงิน การทำโลโก้ : ฟรีสกรีนโลโก้ (Match Pantone) ระยะเวลาการผลิต : 3-7 วันทำการ การจัดส่ง : จัดส่งฟรี ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

007 ปากกา ทำโลโก้

จำนวนสั่งขั้นต่ำ : 100 ด้าม วัสดุสินค้า : พลาสติก สีน้ำหมึก : หมึกน้ำเงิน การทำโลโก้ : ฟรีสกรีนโลโก้ (Match Pantone) ระยะเวลาการผลิต : 3-7 วันทำการ การจัดส่ง : จัดส่งฟรี ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

008 ปากกาใส่โลโก้

จำนวนสั่งขั้นต่ำ : 100 ด้าม วัสดุสินค้า : พลาสติก สีน้ำหมึก : หมึกน้ำเงิน การทำโลโก้ : ฟรีสกรีนโลโก้ (Match Pantone) ระยะเวลาการผลิต : 3-7 วันทำการ การจัดส่ง : จัดส่งฟรี ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

009 ปากกา ฟรีสกรีน

จำนวนสั่งขั้นต่ำ : 100 ด้าม วัสดุสินค้า : พลาสติก สีน้ำหมึก : หมึกน้ำเงิน การทำโลโก้ : ฟรีสกรีนโลโก้ (Match Pantone) ระยะเวลาการผลิต : 3-7 วันทำการ การจัดส่ง : จัดส่งฟรี ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

010 ปากกา ทำโลโก้

จำนวนสั่งขั้นต่ำ : 100 ด้าม วัสดุสินค้า : พลาสติก สีน้ำหมึก : หมึกน้ำเงิน การทำโลโก้ : ฟรีสกรีนโลโก้ (Match Pantone) ระยะเวลาการผลิต : 3-7 วันทำการ การจัดส่ง : จัดส่งฟรี ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

011 ปากกา ฟรีสกรีนโลโก้

จำนวนสั่งขั้นต่ำ : 100 ด้าม วัสดุสินค้า : พลาสติก สีน้ำหมึก : หมึกน้ำเงิน การทำโลโก้ : ฟรีสกรีนโลโก้ (Match Pantone) ระยะเวลาการผลิต : 3-7 วันทำการ การจัดส่ง : จัดส่งฟรี ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

012 ปากกา พิมพ์สกรีน

จำนวนสั่งขั้นต่ำ : 100 ด้าม วัสดุสินค้า : พลาสติก สีน้ำหมึก : หมึกน้ำเงิน การทำโลโก้ : ฟรีสกรีนโลโก้ (Match Pantone) ระยะเวลาการผลิต : 3-7 วันทำการ การจัดส่ง : จัดส่งฟรี ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

013 รับทำปากกาพลาสติก

จำนวนสั่งขั้นต่ำ : 100 ด้าม วัสดุสินค้า : พลาสติก สีน้ำหมึก : หมึกน้ำเงิน การทำโลโก้ : ฟรีสกรีนโลโก้ (Match Pantone) ระยะเวลาการผลิต : 3-7 วันทำการ การจัดส่ง : จัดส่งฟรี ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

014 โรงงาน สกรีนปากกา

จำนวนสั่งขั้นต่ำ : 100 ด้าม วัสดุสินค้า : พลาสติก สีน้ำหมึก : หมึกน้ำเงิน การทำโลโก้ : ฟรีสกรีนโลโก้ (Match Pantone) ระยะเวลาการผลิต : 3-7 วันทำการ การจัดส่ง : จัดส่งฟรี ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

015 รับทำปากกา สกรีน Logo

จำนวนสั่งขั้นต่ำ : 100 ด้าม วัสดุสินค้า : พลาสติก สีน้ำหมึก : หมึกน้ำเงิน การทำโลโก้ : ฟรีสกรีนโลโก้ (Match Pantone) ระยะเวลาการผลิต : 3-7 วันทำการ การจัดส่ง : จัดส่งฟรี ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

016 โรงงาน รับผลิตปากกา

จำนวนสั่งขั้นต่ำ : 100 ด้าม วัสดุสินค้า : พลาสติก สีน้ำหมึก : หมึกน้ำเงิน การทำโลโก้ : ฟรีสกรีนโลโก้ (Match Pantone) ระยะเวลาการผลิต : 3-7 วันทำการ การจัดส่ง : จัดส่งฟรี ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

สินค้าแนะนำ

สมุดโน้ต รีไซเคิล

STOCK จำนวนสั่งขั้นต่ำ : 100 ชิ้น ระยะเวลาการผลิต : 3 - 7 วัน PREORDER จำนวนสั่งขั้นต่ำ : 1000 ชิ้น ระยะเวลาการผลิต : 30 - 60 วัน รายละเอียดสินค้า วัสดุสินค้า : กระดาษ สีน้ำหมึก : หมึกน้ำเงิน หัวปากกา : 0.7 mm. กระดาษ : 70 แผ่น ความหนากระดาษ : 70 G ขนาดสมุด : 155×215 mm....

BG-001 ถุงผ้าสปันบอนด์

STOCK จำนวนสั่งขั้นต่ำ : 100 ชิ้น ระยะเวลาการผลิต : 3 - 7 วัน PREORDER จำนวนสั่งขั้นต่ำ : 1000 ชิ้น ระยะเวลาการผลิต : 30 - 60 วัน รายละเอียดสินค้า วัสดุสินค้า : ผ้าสปันบอนด์ 70 แกรม ขนาด : กว้าง 30 x 38 x 10 cm สี : แดง เขียว น้ำเงิน ดำ และสีอื่น ๆ...

ปากกาพลาสติก PEN 007

จำนวนสั่งขั้นต่ำ : 100 ด้าม วัสดุสินค้า : พลาสติก สีน้ำหมึก : หมึกน้ำเงิน หัวปากกา : 0.7 mm. การใช้งาน : แบบกด การทำโลโก้ : ฟรีสกรีนโลโก้ กราฟฟิค ดีไซน์ : จัดทำ Artwork ให้ตัดสินใจก่อนฟรี ระยะเวลาการผลิต : 3-7 วันทำการ การจัดส่ง : จัดส่งฟรี ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ปากกาพลาสติกแบบหมุน PEN 028

จำนวนสั่งขั้นต่ำ : 100 ด้าม วัสดุสินค้า : พลาสติก สีน้ำหมึก : หมึกน้ำเงิน หัวปากกา : 0.7 mm. การใช้งาน : แบบหมุน การทำโลโก้ : ฟรีสกรีนโลโก้ กราฟฟิค ดีไซน์ : จัดทำ Artwork ให้ตัดสินใจก่อนฟรี ระยะเวลาการผลิต : 3-7 วันทำการ การจัดส่ง : จัดส่งฟรี ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

BG-003 ถุงผ้าแคนวาส

STOCK จำนวนสั่งขั้นต่ำ : 100 ชิ้น ระยะเวลาการผลิต : 3 – 7 วัน PREORDER จำนวนสั่งขั้นต่ำ : 1000 ชิ้น ระยะเวลาการผลิต : 30 – 60 วัน รายละเอียดสินค้า วัสดุสินค้า : ผ้าแคสวาส 12 ออนซ์ ขนาด : 35 x 40 cm สี : ขาวครีม แพกเกจ : ถุง OPP การทำโลโก้ : silk screen กราฟฟิคดีไซน์ : จัดทำ Artwork ให้ตัดสินใจก่อน ฟรี!

ปากกาพลาสติก PEN 027

จำนวนสั่งขั้นต่ำ : 100 ด้าม วัสดุสินค้า : พลาสติก สีน้ำหมึก : หมึกน้ำเงิน หัวปากกา : 0.7 mm. การใช้งาน : แบบหมุน การทำโลโก้ : ฟรีสกรีนโลโก้ กราฟฟิค ดีไซน์ : จัดทำ Artwork ให้ตัดสินใจก่อนฟรี ระยะเวลาการผลิต : 3-7 วันทำการ การจัดส่ง : จัดส่งฟรี ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ปากกาพลาสติก PEN 013

จำนวนสั่งขั้นต่ำ : 100 ด้าม วัสดุสินค้า : พลาสติก สีน้ำหมึก : หมึกน้ำเงิน หัวปากกา : 0.7 mm. การใช้งาน : แบบกด การทำโลโก้ : ฟรีสกรีนโลโก้ กราฟฟิค ดีไซน์ : จัดทำ Artwork ให้ตัดสินใจก่อนฟรี ระยะเวลาการผลิต : 3-7 วันทำการ การจัดส่ง : จัดส่งฟรี ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ดินสอไม้ (กลม)

STOCK จำนวนสั่งขั้นต่ำ : 100 ด้าม ระยะเวลาการผลิต : 3 - 7 วัน PREORDER จำนวนสั่งขั้นต่ำ : 1000 ด้าม ระยะเวลาการผลิต : 30 - 60 วัน รายละเอียดสินค้า ดินสอไม้  (กลม) วัสดุสินค้า : ไม้ ประเภท : HB บรรจุ : 50 ด้าม: 1 กล่อง (กล่องพลาสติก) การทำโลโก้ : ฟรีสกรีนโลโก้ / ยิงเลเซอร์โลโก้ กราฟฟิคดีไซน์ :...

บทความที่น่าสนใจ

ปากกาลบได้ มีหลักการทำงานอย่างไร

ในปัจจุบันนั้น ปากกามีการผลิตและพัฒนาขึ้นจากเดิมอย่างมาก มีการคิดค้นปากกาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น ปากกาเน้นข้อความ ปากกาตั้งโต๊ะ ปากกาโลหะและปากการูปแบบอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งปากกาในรูปแบบต่าง ๆ

ทำไมปากกาจึงมีลักษณะนามต่างจากดินสอ?

ปากกานั้นเป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก ทั้งในเรื่องของการศึกษา การทำงาน หรือแม้แต่งานศิลปะและการจดบันทึกต่าง ๆ เพราะปากกานั้นเป็นสิ่งที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ อยู่คู่กับการใช้ชีวิตของคนในสมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบัน

ห้ามใช้ปากกาลบได้…เซ็นต์เอกสารสำคัญ

หมดปัญหากับปากกาลบได้ เขียนผิดแค่ไหนก็ลบออกได้หมดจรด หลายคนคงเคยได้ยินหรือเคยเห็นหน้าตาปากกาลบได้มาบ้างแล้ว ทำไมปากกาชนิดนี้เมื่อเขียนไปแล้วถึงสามารถลบหมึกออกได้ อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วว่าหมึกปากกาที่ผลิตขึ้นมานั้นมีชื่อว่า Metamo Ink ซึ่งก็คือหมึกที่ไวต่อความร้อนหรือที่เรียกกันว่า thermo ink

การเลิกใช้ปากกาหรือดินสอมีผลกระทบต่อการศึกษาไทยหรือไม่

การศึกษาไทยในปัจจุบันถือว่ามีการพัฒนาที่ช้ากว่าในต่างประเทศอยู่มาก อาจจะเป็นเพราะหลักสูตรในการสอนและการปรับใช้ในชีวิตประจำวันไม่มีความสอดคล้องกันมากสักเท่าไหร่ ในต่างประเทศนั้นระบบการเรียนการศึกษาส่วนใหญ่มักจะเป็นการศึกษาผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาไทยที่ยังเน้นการท่องจำและการจดบันทึก เน้นการเรียนรู้เรื่องราวในประวัติศาสตร์ของไทยเป็นส่วนใหญ่

ปากกากับความเชื่อของผู้คนในโลก

ปากกา เป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรา ซึ่งการที่เราจะใช้ปากกาสีอะไรในการเขียนนั้น ก็แล้วแต่ว่าเอกสารนั้นคืออะไร แต่สิ่งหนึ่งที่เราได้ยินกันมาช้านาน นั่นคือ การห้ามเขียนชื่อคนด้วยปากกาสีแดงหรือปากกาหมึกแดง อันนี้ถือเป็นความเชื่อของสังคมโลกเลยทีเดียว ซึ่งถูกถ่ายทอดโดยกลุ่มคนที่มาตั้งรกรากในประเทศไทย เช่น คนจีน เป็นต้น ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของความเชื่อนี้กัน

ปากกา คือ ของขวัญที่ใคร ๆ ก็ชื่นชอบ

หากคุณกำลังมองหาของขวัญที่มีความหมายดีๆ ให้แล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ใช้งานได้ยาวนาน และเมื่อหยิบใช้ก็ทำให้นึกถึงคนให้ด้วย นั่นคือ ปากกา ปากกานั้นมีหลายประเภทมาก ไม่ว่าจะเป็นปากกาลูกลื่น ปากกาหมึกซึม ปากกาพลาสติก ปากกาโลหะ ปากกาเน้นข้อความ ปากกาตั้งโต๊ะ หรือในแบบอื่นๆ ซึ่งเราก็สามารถเลือกได้เลยว่า จะซื้อแบบไหน คนที่เราจะให้นั้นใช้ปากกาแบบใด เป็นต้น ซึ่งวันนี้เราจะมาดูกันว่า ทำไมปากกาถึงเป็นของขวัญที่ใครๆชื่นชอบ

blog tags

pen การเกิด ของปากกา การเกิดของปากกาลูกลื่น การเลือกซื้อปากกา ข้อควรระวังจากหมึกปากกา ความแตกงต่างของ ปากกาหมึกซึมกับลูกลื่น จุดกำเนิดปากกา จุดเริ่มต้น ปากกาลูกลื่น ทำไมห้ามใช้ ปากกาแดง เขียนชื่อ ประเภทของปากกา ปลาหมึก ปากกา ปากกา ของวัญ ปากกาที่เราใช้ ปากกานาซ่า ปากกาพรีเมี่ยม ปากกายอดนิยม ปากกาลูกลื่น ปากกาสกรีนโลโก้ ปากกาหมึกซึม ปากกาหมึกแห้ง ปากกาอวกาศ ปากกาเกิดขึ้นได้อย่างไหร่ ปากกา แดง ปากกาแดง อันตราย จริงหรือ ปากกาในปัจจุบัน ปากไก่ มอบของขวัญด้วยปากกา ยี่ห้อปากกา ระวัง หมึกปากกา วิธีเลือก ปากกา หมึกของปลาหมึก หมึกปากกา หมึกปากกาทำจากอะไร หมึกปากกา อันตราย ห้ามเขียนชื่อด้วยปากกาแดง อันดับปากกา อันตรายจากปากกา ใช้ปากกา อย่างปลอดภัย ใช้อะไรแทนปากกา ให้ปากกา เป็นของขวัญสุดพิเศษ

CONTACT US

 • บริษัท พรีเมี่ยม เพอร์เฟค จำกัด
  ทะเบียนเลขที่ 0105555089294
  12 ซอยเพชรเกษม 77 แยก 3-6
  แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม

  กรุงเทพฯ 10160

 • โทรศัพท์ : 02-408-1377 (อัตโนมัติ 10 คู่สาย)

  Fax: 02-809-9359

 • info@premium-perfect.com